փակիր գրադարանի այս բաժինը 1685-1686
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան (1685-1686)