փակիր գրադարանի այս բաժինը 1688
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք ժողովածոյ ընդդէմ երկաբնակաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք համառօտ վասն իսկապէս և Ճշմարիտ հաւատոյ