փակիր գրադարանի այս բաժինը 1699-1700
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1699-1700)
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկեայ դուռն դպրատան