փակիր գրադարանի այս բաժինը 1700-1701
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ մեկնութիւն երգոյ երգոցն Սողոմոնի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն յայտնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1700-1701)