փակիր գրադարանի այս բաժինը 1701
Դիտել փաստաթուղթը Գիրգ մտածական աղօթից, բանալի ջերմեռանդակերտ (1701)
Դիտել փաստաթուղթը Գործիք չարչարանաց փրկչին
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութեան գիրք եւ տաղարան (1701)
Դիտել փաստաթուղթը Թէօփիլոս
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1701)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղարան (1701)