փակիր գրադարանի այս բաժինը 1702
Դիտել փաստաթուղթը Բնաբանութիւն իմաստասիրական: Հտ. 1-2
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն ողորմութեան Աստուծոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի վարուց
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ներողութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուս որդի (1702)
Դիտել փաստաթուղթը Տօմար (1702)