փակիր գրադարանի այս բաժինը 1703
Դիտել փաստաթուղթը Կտակգիրք (1703)
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս ապաշխարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1703)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց (1703)