փակիր գրադարանի այս բաժինը 1705
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1705)
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռբածութիւն յերկինս (1705)
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1705)