փակիր գրադարանի այս բաժինը 1707
Դիտել փաստաթուղթը Բուրաստան աղօթից (1707)