փակիր գրադարանի այս բաժինը 1708
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մտածական աղօթից, բանալի ջերմեռանդակերտ (1708)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք հռոմեական