փակիր գրադարանի այս բաժինը 1711
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան լեզուին գանձ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտական իմաստասիրութիւն։ Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտական իմաստասիրութիւն։ Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն եւ տրամաբանութիւն (1711)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն դաւանութեան հաւատոյ