փակիր գրադարանի այս բաժինը 1712
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան եւ քրիստոնէական (1712)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1712)
Դիտել փաստաթուղթը Շարակնոց (1712)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոսարան փոքրիկ