փակիր գրադարանի այս բաժինը 1713-1714
Դիտել փաստաթուղթը Դաւանութիւն հաւատոյ (1713-1714)