փակիր գրադարանի այս բաժինը 1716
Դիտել փաստաթուղթը Հմայիլ (1716)
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերասէր պատկերատեաց:- Փառք եւ պայծառափայլ փառահեղութիւնն Յիսուսի Քրիստոսի արիաբար բացայայտեալ՝ եւ ջատագովեալ ի Մովսիսէ, եւ ի մարգարէիցն