փակիր գրադարանի այս բաժինը 1719
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1719)
Դիտել փաստաթուղթը Խոկումն քրիստոնէական (1719)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Տարօնոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր (1719)