Armenian Rare Books
Title: Ժամագիրք
Translated Title: Breviary
Publisher (standardized): տպ. Ամենափրկիչ վանքի
Place (standardized): Նոր Ջուղա
Year of Publication: 1642
Notes: Տիտղթ. չունի, սկսվում է` «Հրաժարիմք ի սատանայէ» բառերով: ՈԳ-ՈԶ (603-606) էջերը կրկնված են, ուստի գրքի վերջին թվահամարը՝ ՈՂԳ ճիշտ չէ։ Մամուլանիշեր չունի։ Ունի հասարակ փոքրիկ գլխազարդեր և երեք նույնանման մեծադիր կիսախորան-գլխազարդ 37,308 էջերում և գրքի ամենավերջին բաց մնացած երեսում։ Գիշերային ժամերգության ու Սաղմոսի առաջին տողերը և շատ գլուխներ թռչնագրեր ունեն։ Սկզբից մինչև ոզ (606) էջը, բնագիրը և վերնագրերը շարված են Ն. Ջուղայի 16 կետաչափի, իսկ հետևյալ էջերը՝ 12 կետաչափի բոլորագրով։ ԾԱՆՈԹ.՝ Ազգային գրադարանի միակ օրինակը սկսվում է Գ էջից, առաջին բառերն են՝ «այսօր նոյն և յաւիտեան…»։ Այդ օրինակի սկիզբը գրված է ձեռագրով։ Գիրքը գլուխների վերնագրեր չունի. ներկա նկարագրության բովանդակության մեջ նշված են հավանական համարված գլուխների սկզբնաբառերը։
Շարվ.՝ 17,2x13 սմ:
ՈՂԴ, 1 չհ+4 կրկնված (=699) երկսյուն էջ:
File size: 107 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 1929-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia