Armenian Rare Books
Title: Երկիր Աւետեաց: Քարտեզ
Translated Title: The Promised Land (map)
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Վենետիկ
Year of Publication: 1746
Notes: ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՅՑ՝ ԵՐԿԻՐ ԱՒԵՏԵԱՑ/ Որ և ասի երկիր քանանացւոց. և երկիր ի [սրայ]էլի. բաժանեալ երկոտասան վիճակս ըս[տ] թուոյ/ երկոտասան ցեղից որդւոցն ի [սրայ] էլի:/ Առ նմին եդաւ ի փոքրիկ դիրս և երկիրն Եգիպտո-/սի և Ապառաժն արաբիա.ուր եղև չու, և/ խբ բանակետղ որդւոցն ի[սրայ]էլի./ Փորագրեալ յամի տ[եառ]ն, 1746./
Անվանացույցը գտնվում է քարտեզի ձախ կողմի վերևի անկյունում, զարդաշրջանակի մեջ։ Ներքևի աջ անկյունում՝ «Աստիճանք մղոնաչափութեան» (Մասշտաբ): Քարտեզից աջ և ձախ՝ կենդանիների, մարդկանց, նավերի և հողմացույցի պատկերներ, զանազան պայմանական նշաններ։ Ձախից անվանացույցի տակ՝ Եգիպտոսի և Արաբիայի փոքր քարտեզ (12X16 սմ):
Չափը՝ 37,9x48 սմ։
1 քարտեզ:
File size: 927 KB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia