Armenian Rare Books
Author: Գրիգոր Նարեկացի
Title: Մեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողովմոնի
Publisher: Անտոնի Բորտոլի
Publisher: տպ. Ս. Ղազարի, հանուն Անտոնի Բորտոլիի
Place: Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1789
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՍՐԲՈՅ/ ՀՕՐՆ ՄԵՐՈՅ/ ԳՐԻԳՈՐԻ ՆԱՐԵԿԱՑՒՈՅ/ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ/ Երգոց երգոյն սողովմոնի:/ Տպագրեալ յամի տ[եառ]ն. 1789. ի Նոյեմբ, 23։ / Եւ ի թուականութե[ան]ս հայոց ռմլը։/ Ի հայրապետութե[ան] տ[եառ]ն Ղուկասու/ Հայոց կաթուղիկոսի։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ./ Ի Վանս ս[ր]բ[ո]յն Ղազարու։/ յանուն անտոնի պօռթօլի./ Հրամանաւ մեծաւորաց։/
216 էջ: Վեցածալ մամուլանիշերը լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 11.6x6 սմ։ Տիտղթ. զարդափակ, վրան զարդ։ Էջախորագրերով։ 1 փորագիր պատկեր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված է նաև նոտրգիր։
File size: 10,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/528
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library