Armenian Rare Books
Author: Անտոն Կովդին
Title: Փիլիսոփայութիւն։ Թարգմ.՝ Վրթանես Ասկերյանի։ Չորս հատորով։ Հտ. Ա
Publisher: տպ. Ստեֆանո Օրլանդոյի
Place (standardizated): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենէտիկ
Year of Publication: 1750
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒ/ԹԻՒՆ/ ըստ անըստերիւր, և անսայթաք/ Վ[ար]դ[ա]պ[ետ]ու[թ]ե[ան] ս[ր]բ[ո]յն թովմայի։/ ԲԱԺԱՆԵԱԼ ի ՉՈՐՍ ՀԱՏՈՐՍ./ Զոր արարեալ է հօր Անտոնի կովդնոյ՝ լե/մովկեցւոյ, Ա[ստուա]ծաբան վարդապետի/ Փարէս քաղաքի։/ ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ։/
ձ, 482 (=562) էջ։ Կրկնակի էջակալությամբ՝ սկզբում, հայատառ, ապա արաբական թվանշաններով։ Ութածալ մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 12,5x6,3 սմ։ Էջախորագրերով։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված է նաև նոտրգիր։
File size: 19,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/140
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library