close this section of the library Ամստերդամ
View the document Այբբենարան եւ քրիստոնէական (1666)
View the document Աշխարհացոյց։- Աղուէսագիրք (1668)
View the document Աստուածաշունչ (1666)
View the document Արամեան լեզուին գանձ
View the document Բանալի համատարածի աշխարհացուցին
View the document Բնաբանութիւն իմաստասիրական: Հտ. 1-2
View the document Գանձ չափոյ, կշռոյ, թուոց եւ դրամից բոլոր աշխարհի
View the document Գիրք աղօթից (1667)
View the document Գիրք պատմութեանց
View the document Ժամագիրք (1662-1663)
View the document Ժամագիրք (1667)
View the document Ժամագիրք (1686)
View the document Ժամագիրք (1705)
View the document Ժամագիրք (1717)
View the document Ծանուցումն առ համամիտ եւ բանասէր սրբազանից հարցդ՝ եւ եղբարցդ՝ համայնից
View the document Համառօտ քերականութիւն եւ տրամաբանութիւն (1711)
View the document Համատարած Աշխարհացոյց, մեծ: (Կիսագնդեր)
View the document Համբոյր սրբութեան
View the document Հայելի Աստուածաշունչ Հին Կտակարանին
View the document Ձեռբածութիւն յերկինս (1705)
View the document Մաշտոց (1667)
View the document Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1696)
View the document Յիսուս որդի (1660-1661)
View the document Յոգնադիմի աստուածաբանական բարոյական եւ քաղաքական իրողութեանց սահմանք։- Արիստոտէլ։ Յաղագս առաքինութեանց եւ չարութեանց։
View the document Նոր Կտակարան (1668)
View the document Նոր Կտակարան (1698-1700)
View the document Շարակնոց (1664-1665)
View the document Շարակնոց (1669)
View the document Շարակնոց (1685)
View the document Շարակնոց (1692)
View the document Շարակնոց (1698)
View the document Շարակնոց (1702-1703)
View the document Շարակնոց (1712)
View the document Շարակնոց (1718)
View the document Ոսկեայ դուռն դպրատան
View the document Պաշտօն Աստուածային
View the document Պատկերասէր պատկերատեաց:- Փառք եւ պայծառափայլ փառահեղութիւնն Յիսուսի Քրիստոսի արիաբար բացայայտեալ՝ եւ ջատագովեալ ի Մովսիսէ, եւ ի մարգարէիցն
View the document Պատմութիւն հայոց (1695)
View the document Պարզատօմար Ազարիայի
View the document Սաղմոսարան (1661-1662)
View the document Սաղմոսարան (1664)
View the document Սաղմոսարան (1713)
View the document Սաղմոսարան (1714-1715)
View the document Վարդապետութիւն քրիստոնէական (1667)
View the document Վարդապետութիւն քրիստոնէական ըստ Հայոց (1667)
View the document Տօմար (1698)
View the document Տօմարաց գիրք (1668, 238 էջ)
View the document Տօմարաց գիրք (1668, 296 էջ)
View the document Տօնացոյց (1669, 272 էջ)
View the document Տօնացոյց (1669, 273 էջ)
View the document Քերականութիւն (1666)