«Քարտեզ Ռուս-թուրքական ռազմաբեմի» № 2
Վերնագիր

«Քարտեզ Ռուս-թուրքական ռազմաբեմի»    2 (Ալաշկերտի, Վանի և Ատրպատականի շրջաններ)

Հեղինակ Շահբազյանց,  Հ.,
Վարդանյան, Գ. 
Տարեթիվ Առանց թվականի հիշատակության
Տպագրության վայր

Թիֆլիս

Հրատարակչություն Վիմագրատուն Հ. Շահբազեանցի
Ֆիզիկական բնութագրիչներ  30x23 սմ; 1 քարտեզ: գունավոր  
Ծանոթագրություններ
Մասշտաբը՝   1 մատնաչափում 20 վերստ

  
Ըստ  Հովհաննես  Սարգսի  Ստեփանյանի «Հայ քարտեզագրական հրատարակությունները 260 տարում»
(1695-1955)(Երևան: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1957, 160 էջ.- էջ 49)  գրքի՝ քարտեզը  հրատարակվել է 1916 թ., Թիֆլիսում, (Տփխիսում): Քարտեզի վիմագրական աշխատանքը կատարել է Հ. Շահբազյանցը, հրատարակիչն է  Գ. Վարդանյանը :
 

Քարտեզը դիտելու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին