Aegyptus, Mesopotamia, Ariana
Վերնագիր Aegyptus,  Mesopotamia, Ariana.  Табл. I.
Հեղինակ Анучин, Дмитрий Николаевич
Տարեթիվ Առանց թվականի հիշատակության
Տպագրության վայր

Առանց տեղի հիշատակության

Հրատարակչություն

Առանց հրատարակչության հիշատակության

Ֆիզիկական բնութագրիչներ  53x34 սմ; 1 քարտեզ: սև-սպիտակ
Ծանոթագրություններ Մասշտաբը՝ նշված չէ;


Дмитрий Николаевич Анучин (1843-1923) был виднейшей фигурой в общественной жизни дореволюционной Москвы в конце XIX и начале XX ст.
Обладая энциклопедическим умом, Анучин оставил глубокий след в различных отраслях науки — в географии, антропологии, этнографии, археологии.
Д. Н. Анучин — создатель российской национальной географической школы. Все читаемые курсы Анучин предварительно писал. Так создались частью опубликованные литографским способом, а частью имеющиеся и поныне в рукописи курсы «Истории географии», «Общей географии», «Географии России» и др.
Карта составлена на основе карт  Aegyptus,  Mesopotamia (Spruner - Menke и  Ariana  (Heinrich Kiepert).
«Древняя география». Лекции..., Москва, [1887], (литографическое  издание). Таблица I. является приложением  к лекциям «Древней  географии».

Քարտեզը դիտելու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք


Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանի