Карта операцiонныхъ путей Кавказско-Малоазiатскаго театра въ войну 1877-1878 г.г. Со схемой горныхъ цѣпей
Վերնագիր

Карта операцiонныхъ путей Кавказско-Малоазiатскаго театра въ войну 1877-1878 г.г.  со схемой горныхъ  цѣпей 

Հեղինակ Проскуро-Сущинский, Е. А.
Տարեթիվ Առանց թվականի հիշատակության
Տպագրության վայր Ս. Պետերբուրգ
Հրատարակչություն Эконом. Картопечатня
Ֆիզիկական բնութագրիչներ 

68x48 սմ; 1 քարտեզ: գունավոր

Ծանոթագրություններ
Մասշտաբը՝  80 в. в 1 дюйме  или [1:3.360.000];

«Карта операционных путей Кавказско-Малоазиатского театра в войну 1877-1878 гг со схемой горных цепей»
Отпечатана в 1904 г., в 1-ом томе книги  «Материалы для описания русско-турецкой войны 1877-1878 гг. на Кавказско-Малоазиатском театре»: В 9 т. /Сост. под ред. ген.-лейт. И. С. Чернявского, 
статским советником Н. А. Волконским и арт. кап. Е. А. Проскуро-Сущинским.
    
      Т. 1. 1-я гл.:      [Обзор Кавказско-Малоазиатского театра войны], сост. полк. фон-Климаном и подполк. Томкеевым - СПб.: Тип. Морского Министерства, 1904 - 268, 364, XI с., 4 л. карт, (схем).

Քարտեզը դիտելու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին