Սիսուան. Կիլիկիա հին եւ նոր. Հայկական գավառօք ԺԲ-ԺԴ դարուց
Վերնագիր

Սիսուան. Կիլիկիա հին եւ նոր. Հայկական գավառօք ԺԲ-ԺԴ դարուց

Հեղինակ

Ալիշան, Ղևոնդ

Տարեթիվ

1885

Տպագրության վայր

Վենետիկ

Հրատարակչություն

Ս. Ղազար

Ֆիզիկական բնութագրիչներ 

69x49 սմ; 1 քարտեզ: գունավոր

Ծանոթագրություններ

Մասշտաբը՝ 1:1.000.000; 

        Ըստ  Հովհաննես  Սարգսի  Ստեփանյանի «Հայ քարտեզագրական հրատարակությունները 260 տարում»  գրքի՝ քարտեզը պատմական  է, կոչվում է Քարտեզ Կիլիկիայի («Սիսուան»): Այն զետեղված է Ղևոնդ Ալիշանի  «Սիսուան» գրքի մէջ:   
    Քարտեզի ներքևի մասում կան հետևյալ տեղեկությունները՝   Stamp. L. Rolla; Dis. G. E. Fritzsche; inc. G. Kanisch; Instituto Cartografico Italiano, Roma, 1885: Հավանաբար սա Ալիշանի քարտեզի Հռոմում տպագրված տարբերակն է

Քարտեզը դիտելու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին