փակիր գրադարանի այս բաժինը 1954
Դիտել փաստաթուղթը Кавказ: Для высших учебных заведений
(map.html)