փակիր գրադարանի այս բաժինը 1958
Դիտել փաստաթուղթը Армянская ССР
(map.html)