փակիր գրադարանի այս բաժինը 1868
Դիտել փաստաթուղթը Карта Кавказскаго края
(map.html)
Դիտել փաստաթուղթը Карта Кавказскаго края
(map.html)