Իսպանիա
Վերնագիր Իսպանիա
Հեղինակ Ստեփանյան,  Հովհաննես
Տարեթիվ Առանց թվականի հիշատակության
Տպագրության վայր Երևան
Հրատարակչություն ՀԿ(բ)Կ Յերևանի Քաղռայկոմի  Կուսկաբինետ
Ֆիզիկական բնութագրիչներ  60x48 սմ; 1 քարտեզ: գունավոր
Ծանոթագրություններ Մասշտաբը՝  1:2.500.000;
 
    Ըստ Հովհաննես  Սարգսի  Ստեփանյանի «Հայ քարտեզագրական հրատարակությունները 260 տարում» (1695-1955)(Երևան: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1957, 160 էջ.- էջ 54)  գրքի՝ քարտեզը  հրատարակվել է 1936թ., Երևանում:  
    Քարտեզի կազմողն է  Հովհաննես Ստեփանյանը, գծագրողը՝ Ա. Ահարոնյանը, վիմագրողը՝ Ե. Դանչոն (Եղիազար Գաբուզյանը): Ունի լրացուցիչ քարտեզ՝ «Իսպանիայի տեղադրությունը  Յեվրոպայում» (Մասշտաբը՝ 1:40.000.000)    
       

Քարտեզը դիտելու համար անհրաժեշտ է PDF Reader

Հեղինակային իրավունք
Շտեմարանի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Հայաստանի ազգային գրադարանին