ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ԱՐՎԵՍՏ
Պատվիրել

ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՉ

Վերնագիր`   Ազատության կանչ

Թարգմանիչներ`   Վ․ Նորենց W, Դ․ Հովհաննես W, Գ․ Էմին W, Հր․ Հովհաննիսյան W, Ս․ Ումառյան W, Հ․ Սահյան W, Ս․ Կապուտիկյան W, Գ․ Բանդուրյան W

Տպագրության վայր`   Երևան

Տպարան`   Հայաստան

Տարեթիվ`   1973

Էջ`   164, 1 չհ․

Շարվածք`   13X8 սմ

Ձեվաչափ`   Ժողովածու

Ծանոթագրություն`   Կազմեց՝ Ս․ Ավագյան, խմբագիր՝ Վ․ Բաբայան։

Շտեմարանի հեղինակային իրավունք` 
ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան