ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ԱՐՎԵՍՏ
Պատվիրել

АЛЬПИЙСКАЯ ФИАЛКА

Վերնագիր` Альпийская фиалка

Թարգմանիչներ` Ն․ Խաչատրյան, Ս․ Սուքիասյան W, Հ․ Խաչատրյանց W, Պ․ Մակինցյան W, Ա․ Գյուլ-Նազարյանց, Մ․ Մազմանյան W, Վ․ Բալասան W, Ա․ Շաթիրյան, Վ․ Հովհաննիսյան, Ի․ Կարումյան W, Ջ․ Կարումյան, Ա․ Տեր-Հակոբյան W, Ա․ Բայանդուր W, Յու․ Մարյան W, Ա․ Վերդյան, Լ․ Բոյաջյան W, Ա․ Նալբանդյան W

Տպագրության վայր` Երևան

Տպարան` Հայաստան

Տարեթիվ` 1975

Էջ` 253, 2 չհ․

Շարվածք` 16x10 սմ

Ձեվաչափ` Ժողովածու

Ծանոթագրություն` Сборник рассказов. Составитель А. Гукасян. Редактор В. А. Габриелян.

Շտեմարանի հեղինակային իրավունք`
ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան