Դիտել փաստաթուղթը Жизнь на ладони. Кинорежиссёр Рубен Геворкянц
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակակից ամերիկահայ պատմվածք
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակակից իրանական դրամատուրգիա
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակակից ուկրաինական արձակ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակը ցանկապատի վրա
Դիտել փաստաթուղթը Ժամը մեկին, Ձերդ գերազանցություն․․․ (1974)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամը մեկին, Ձերդ գերազանցություն․․․ (1986)
Դիտել փաստաթուղթը Ժանգոտ թակարդ կանաչ դաշտում
Դիտել փաստաթուղթը Ժանտախտը
Դիտել փաստաթուղթը Ժեննի Մարքս
Դիտել փաստաթուղթը Ժիր Մորոշկինը
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու