Դիտել փաստաթուղթը 7 անուն․ վրացական արդի պոեզիա
Դիտել փաստաթուղթը Я женщина, я остров
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս երկնային շարժմանն
Դիտել փաստաթուղթը Յեղնիկի ձագուկի պատմությունը
Դիտել փաստաթուղթը Յերգերի գիրք
Դիտել փաստաթուղթը Յերգեր: Պոեմներ
Դիտել փաստաթուղթը Յերիտասարդության յեվ յերեխաների մասին
Դիտել փաստաթուղթը Յոթ գարունների երկրում։ Գիրք առաջին
Դիտել փաստաթուղթը Յոթ գարունների երկրում։ Գիրք երկրորդ
Դիտել փաստաթուղթը Յոթ գարունների երկրում։ Գիրք երրորդ
Դիտել փաստաթուղթը Յոթ գարունների երկրում։ Գիրք չորրորդ
Դիտել փաստաթուղթը Յուտա Հայմ