Դիտել փաստաթուղթը Ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթներ (1974)
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթներ (1988)
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրանսիական կլասիցիզմ
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրանսիական նովել։ XX դար
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրանսիական պոեզիա
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրանց Կաֆկա։ Պատմվածքներ, աֆորիզմներ
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրիդրիխ Էնգելս