Դիտել փաստաթուղթը Եվայի երեք դուստրերը
Դիտել փաստաթուղթը Եվ դարից երկար ձգվում է օրը; Չալիկ շուն, որ վազում ես ծովի եզրով
Դիտել փաստաթուղթը Եվ ծագում է արևը (Ֆիեստա); Ում մահն է գուժում զանգը
Դիտել փաստաթուղթը Եվրոպայի քսանութ դարերը