Փնտրիր որը պարունակում է բառեր  

 

ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ՄԱՍԻՆ

Հայ թարգմանական գրականությունը ձևավորվել է դեռևս 5-րդ դարից և զարգացման տարբեր շրջափուլերով հասել մինչև մեր օրերը: Հայ թարգմանական գրականությունը կարևոր դերակատարում է ունեցել գիտության և մշակույթի տարբեր ոլորտների կայացման և զարգացման գործում։
«Թարգմանչաց արվեստ» շտեմարանի մեջ ներառված են տարբեր ժամանակահատվածներում այլ լեզուներից հայերեն թարգմանված տպագիր գրքերը՝ համապատասխան մատենագիտական նկարագրություններով, հնարավորության դեպքում՝ նաև թվային տարբերակներով։ Ուշադրությունը կենտրոնացրել ենք միայն առանձին գրքերի կամ ժողովածուներում տպագրված թարգմանությունների վրա: Հետագայում նախատեսվում է նաև ներառել պարբերական մամուլում տպագրված թարգմանությունները։
Շտեմարանի ձևավորման նպատակն է նաև մեկ ընդհանուր դաշտում ներկայացնել հայ թարգմանիչներին՝ առանց գործունեության վայրի, ժամանակի և լեզվի սահմանափակումների։ Ժամանակակից թարգմանիչներն ու նրանց թարգմանությունները ներառվում են բացառապես թարգմանչի հետ ձեռք բերված նախնական գրավոր պայմանավորվածությունից հետո՝ համագործակցության հիմքի վրա։
Շտեմարանից օգտվելու ձևերն ու եղանակները ներկայացված են ստորև։

Ինչպես կատարել որոնում «ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ԱՐՎԵՍՏ» հավաքածուում:

 • տեքստից վերցված առանձին բառերի փնտրում «Որոնում» հրամանի միջոցով.
 • գրառումների դիտում ըստ հեղինակի.
 • գրառումների դիտում ըստ վերնագրի.
 • գրառումների դիտում ըստ թարգմանչի.
 • գրառումների դիտում ըստ հրատարակության վայրի.
 • գրառումների դիտում ըստ հրատարակչի.
 • գրառումների դիտում ըստ հրատարակության տարեթվի.
 • գրառումների դիտում ըստ ձևաչափի.
 • գրառումների դիտում ըստ վերնագրի՝ այբբենական Ա-Ֆ դասավորության։

Փնտրման հնարքներ

Բուլյան «Կամ» փնտրման համար «Փնտրիր» բացվող ընտրացանկից ընտրել «որոշ» բառը, լրացնել արտահայտությունը և իրականացնել փնտրումը:
Օրինակ` Բուլյան որոնումով եթե փնտրենք Միքայել OR Ադամ, կարտածվեն բոլոր , այն գրառումները, որոնք պարունակում են կա՛մ Միքայել, կա՛մ Ադամ բառերը:
Բուլյան «ԵՎ» որոնման պարագայում բացվող ընտրացանկից ընտրել «Բոլորը» բառը:
Եթե փնտրենք Ուրբանյան AND Խորհրդատետր, կարտածվեն բոլոր այն գրառումները, որոնք պարունակում են և՛ Ուրբանյան, և՛ Խորհրդատետր բառերը:
«Հատած» փնտրումը թույլ է տալիս արտածել այն բոլոր գրառումները, որոնք պարունակում են այդ անվան տարբերակները: Գրվում է բանալի բառի առաջին մի քանի տառերը, որից հետո դրվում է (*)աստղանիշ նշանը:
Օրինակ՝ եթե կատարենք որոնում Չամ*, կարտածվեն Չամչյան, Չամչեան, Չամուռճյան տարբերակները պարունակող գրառումները:

Search Hints:

For Boolean search "OR" from the 'Search in Text for' drop down menu select 'some'.
For example, Boolean search Միքայել OR Ադամ will retrieve results containing or Միքայել either Ադամ
For Boolean search "AND" from the 'Search in Text for' drop down menu select 'all'.
For example, Boolean search Ուրբանյան AND Խորհրդատետր will retrieve results containing both Ուրբանյան and Խորհրդատետր
Truncation searching allows you to retrieve books containing variations on a search
term. To execute a truncation search, type the first few letters (stem) of the keyword
followed by an asterisk (*).
For example, truncated author search: Չամ* will return Չամչյան, Չամչեան, Չամուռճյան.

Այս հավաքածուի մասին

Այս հավաքածուն պարունակում է 1482 փաստաթուղթ: Վերջին անգամ այն ստեղծվել է 7 օր առաջ:

Ինչպես գտնել տեղեկատվություն ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ԱՐՎԵՍՏ հավաքածուի մեջ

Առկա են 9 եղանակներ այս հավաքածուի մեջ տեղեկատվություն գտնելու համար:

 • որոնիր որոշակի բառեր, որոնք հանդիպում են տեքստում սեղմելով Որոնում կոճակը
 • Թերթիր փաստաթղթերը ըստ Հեղինակ սեղմելով Հեղինակներ կոճակը
 • Թերթիր փաստաթղթերը ըստ Վերնագիր սեղմելով Վերնագրեր կոճակը
 • Թերթիր փաստաթղթերը ըստ Թարգմանիչներ սեղմելով Թարգմանիչներ կոճակը
 • Թերթիր փաստաթղթերը ըստ Վայր սեղմելով Վայր կոճակը
 • Թերթիր փաստաթղթերը ըստ Հրատարակիչ սեղմելով Հրատարակիչներ կոճակը
 • Թերթիր փաստաթղթերը ըստ Տարեթիվ սեղմելով Տարեթվեր կոճակը
 • Թերթիր փաստաթղթերը ըստ Ձևաչափ սեղմելով Ձևաչափեր կոճակը
 • Թերթիր փաստաթղթերը ըստ Վերնագրեր Ա-Ֆ սեղմելով Վերնագրեր Ա-Ֆ կոճակը