փակիր գրադարանի այս բաժինը Գուլիելմոս Գրիֆիտ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ Հոգւոյն Սրբոյ գործքին վրայով