փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրիգոր Մարզվանեցի
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան