փակիր գրադարանի այս բաժինը Ա. Պարոնյան
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ: Բացում 1880 ամի: Նիստ Ա.-ԻԱ.