փակիր գրադարանի այս բաժինը Հարություն Մինասյան
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի րագամ եանի ֆիքրտէն վէ եազը իլէ հիսապ էթմէք իլմի: Էրմէնիճէտէն թէրճիւմէ օլունուպ
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս եւ Սելիմայ կամ Ապտէրի լերանց ստորոտի զոյգ մը անմեղաց շիրիմ քը
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը ի'լմի իլահի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան քիլիսէսինին մուխթասար թէվարիխի