փակիր գրադարանի այս բաժինը Հովհաննես Մյուհենտիսյան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քերականութեան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Թօփալ շէյթան հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Սխալացոյց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1851 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅ