փակիր գրադարանի այս բաժինը Հովսեփ Գավաֆյան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք մայրենի լեզուի: Հատոր Բ.