փակիր գրադարանի այս բաժինը Առանց տպարանի հիշատակության
Դիտել փաստաթուղթը Ասրըմըզըն մասքէլի ազիզլէրի վէ տիվանէլէրլէ տինսիզլէրի եախօտ սօֆուլըղըն գուրպանլարը
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր ներքին կանոնադրութեան Ազգային ժողովոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր նոր կանոնագրութեան Տարօնոյ Գլակայ վանուց
Դիտել փաստաթուղթը Շահաւէտ
Դիտել փաստաթուղթը Սալնամէ 1888
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսա թապի’ օլմագ մէտար ը ՚ինայէթ տիր