փակիր գրադարանի այս բաժինը Միհրան Փափազյան
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան գաղիերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Միւքէմմէլ սալնամէ 1894