փակիր գրադարանի այս բաժինը Մխիթարյան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ ճամբորդութեան Կոստանդնուպոլիսէն դէպ Եւրոպա Դանուբի վրայէն
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն Սրբոյն Թովմայի
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական հրահանգք գաղղիերէն լեզուի (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական հրահանգք գաղղիերէն լեզուի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Երգք սրբոյ պատարագի եկեղեցւոյ Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ դպրութեան սրբոյ պատարագի ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Սուրբ Գրոց Հին եւ Նոր կտակարանաց