փակիր գրադարանի այս բաժինը Յ. Մ. Սէթեան
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան հատընտիր հատուածներու: Արձակ եւ ոտանաւոր: Տարրական դասընթացք: Բ. տարի
Դիտել փաստաթուղթը Խորհուրդ սրբոյ պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Հայ պատանիներու տարեցոյցը 1927: Բ. տարի