փակիր գրադարանի այս բաժինը Նշան Պերպերյան
Դիտել փաստաթուղթը Ազիզ Ալէքսիանոսըն թէրճիմէյի հալի վէ մէտհիյէսի
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին ընթերցարան
Դիտել փաստաթուղթը Ընտանեկան զբօսարան կամ գուշակութիւնք 1890 տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն