փակիր գրադարանի այս բաժինը Առաքել Նուպար Շահնազարյանի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն