փակիր գրադարանի այս բաժինը Ս. Աստուածածնի պատրիարգանիստ Մայր եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բացայայտութիւն