փակիր գրադարանի այս բաժինը Սուհուլեթ
Դիտել փաստաթուղթը «Խաչա տաիր օլան քէլամ»