փակիր գրադարանի այս բաժինը Արամյան
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոց
Դիտել փաստաթուղթը Ընդունելութիւնք ֆրանսերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Ժպիտք եւ արտասուք հատորիկէն անջատ հատուածներ: Լոյս եւ ստուերք
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան կամ Սիրուն զբօսարան: Մանկանց երկրորդ գիրքը